Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

นายก อบจ.สตูล ลงตรวจเยี่ยมการให้บริการท่าเรือท่องเที่ยวปากบารา ในช่วงวันหยุดสงกรานต์ (13เม.ย.64)

13 เมษายน 64 นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล ลงตรวจเยี่ยมการให้บริการท่าเรือท่องเที่ยวปากบารา อ.ละงู จ.สตูล ซึ่งในวันนี้มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาจากจังหวัดต่าง ๆ กว่า 2,000 คน โดยกำชับเจ้าหน้าที่ให้จัดจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ เน้นการล้างมือ ฉีดสเปร์ และ ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยว ได้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อรองรับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ด้วยการเน้นย้ำมาตรการ D.H.M. เพื่อการท่องเที่ยวทะเลสตูล ในช่วงวันหยุดยาวอย่างมีความสุข.. ตามนโยบาย ที่ว่า “สตูลสู่เมืองแห่งความสุข”

Leave a Comment