Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิมจังหวัดสตูล (ศูนย์คลองช้าง) ประจำปี 2565 รุ่นที่ 2

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิมจังหวัดสตูล (ศูนย์คลองช้าง) ประจำปี 2565 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์อบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิมจังหวัดสตูล (ศูนย์คลองช้าง)
Cr.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Leave a Comment