Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมแข่งขันทักษะทางวิชาการให้กับศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ประจำจังหวัดสตูล

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น.นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมแข่งขันทักษะทางวิชาการให้กับศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ประจำจังหวัดสตูล(อำเภอมะนัง) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ มัสยิดดะวาตุลอิสลาม (ผังปาล์ม 2 ) อ.มะนัง จ.สตูล
Cr.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Leave a Comment