Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

พิธีเปิดโครงการอบรมผู้สอนภาษามลายูรูปแบบรูมี ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมผู้สอนภาษามลายูรูปแบบรูมี ประจำปี 2565 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2565
ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล อ.ละงู จ.สตูล
Cr.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Leave a Comment