เข้าสู่ระบบ

คณะติดตามประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะของ อปท. เข้าเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบจ.สตูล

วันที่ 12 กันยายน 2565 นางสาวเสาวลี ชูเกิด ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบจ.สตูล แก่คณะติดตามประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะของ อปท. โดยสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่อปท. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งนำโดย นายชยุต อุดมเวชชวกร ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผลพร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.สตูล

…………………………………………………………..
Cr.งานกองยุทธศาตร์และงบประมาณ
#ปชส.อบจ.สตูล

ติดตามหัวข้อนี้
แจ้งเตือนเมื่อ
guest
0 ความคิดเห็น
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x