เข้าสู่ระบบ

โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566

📣วันที่ 25 มกราคม 2566 นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566
✏️โดยมี นายดาลัน นุงอาหลี รอง นายก อบจ. เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมนกน้ำรีสอร์ท ตำบลควนโพธ์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
ซึ่งจัดขึ้นโดย กองคลัง งานบริหารงานคลัง อบจ.สตูล
✏️ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. อุษณีย์ ทอย เป็น วิทยากรในการบรรยายของโครงการฯ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ🍀🍀
:ให้ความรู้แก่บุคลากรที่ทำการเบิกจ่ายเงินให้สามารถดำเนินการโดยปราศจากข้อผิดพลาดและดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน
:ทบทวนความรู้เกี่ยวกับงานระบบงานคลังเช่นการจัดทำฎีกาในหมวดต่างๆการแนบเอกสารประกอบฎีกาที่ถูกต้อง
:เสริมสร้างวินัยทางการเงินการคลังบนพื้นฐานความถูกต้องโปร่งใสอย่างมีคุณภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
: สร้างความตระหนักสร้างจิตรสำนึกของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
Cr.กองคลัง อบจ.สตูล
ติดตามหัวข้อนี้
แจ้งเตือนเมื่อ
guest
0 ความคิดเห็น
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x