Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปีวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

6 พฤษภาคม 2566
#องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นางนลธพรรณ สังฆโต เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับมอบหมายจากนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกอบจ.สตูล เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปีวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล

#ประชาสัมพันธ์อบจ.สตูล

Leave a Comment