Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณจิตอาสาและส่งมอบภาพวาดให้พื้นที่ในโครงการจัดกิจกรรม Street Art

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณจิตอาสาและส่งมอบภาพวาดให้พื้นที่ในโครงการจัดกิจกรรม Street Art
_________________
วันนี้ (6 ก.ค.2566) นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นายณรงค์ หนูเนียม นายอำเภอทุ่งหว้า และนายเสนีย์ อนันตอัมพรนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า ร่วมดำเนินการมอบประกาศเกียรติคุณให้กับจิตอาสาวาดภาพในโครงการจัดกิจกรรม Street Art ไประกอบด้วย ศิลปินอิสระในจังหวัดสตูล ครู-นักเรียนศิลปะจากโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ โรงเรียนสตูลวิทยาโรงเรียนอนุบาลท่าแพและโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ต่อด้วยการส่งมอบภาพวาดให้กับพื้นที่ โดยนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นผู้มอบ นายเสนีย์อนันตอัมพร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า เป็นผู้รับมอบ และ นายณรงค์ หนูเนียม นายอำเภอทุ่งหว้าเป็นพยานในการดำเนินการดังกล่าว
ซึ่งภาพวาดที่ได้ทั้ง 26 ภาพจาก 13 จุด 4 พื้นที่ใหญ่นั้นมีความสวยงามสร้างความตื่นตัวให้กับพื้นที่โดยเชื่อมั่นว่าจะเป็นแหล่งส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างเศรษฐกิจให้กับคนในชุมชนเทศบาลตำบลทุ่งหว้าได้อีกทางหนึ่ง

Cr.ฝ่ายท่องเที่ยว สำนักปลัดฯ อบจ.สตูล

Leave a Comment