Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562

วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น. นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั้น 2

Leave a Comment