Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

จ้างจัดทำคอลัมน์ เชื่อมั่นสตูลกับนายก อบจ. ผ่านหนังสือพิมพ์ส่องใต้ ตามโครงการการประชาสัมพันธ์งานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ

Leave a Comment