Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ระยะทางรวม 1,500 เมตร หนา 0.20 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ.1-0007 สายบ้านคลองขุด – บ้านหัวทาง (ช่วงที่ 1) อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก

Leave a Comment