ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

  • ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
  • ประกาศตรวจรับงาน
  • ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส
  • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของสัญญา
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. 1-0061 สายบ้านห้วยไทร – บ้านผัง 41 กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 2,025 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 16,200 ตารางเมตร อำเภอละงู จังหวัดสตูล
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ.1-0038 สายโรงเรียนบ้านปากละงู – บ้านท่าชะมวง กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3,110 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 18,660 ตารางเมตร อำเภอละงู จังหวัดสตูล

No posts found!

No posts found!

No posts found!

No posts found!