เข้าสู่ระบบ

แจ้งประชาสัมพันธ์เลื่อนการจัดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ออกไปอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จะดีขึ้น

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว สามารถติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดตามข่าวสารโครงการได้ที่ Line Openchat ตาม QR code ข้างล่างนี้

QrCode

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล

 074-724737 กองยุทธฯ

086-2923234 นัสเซอร์

081-5390872 สมศักดิ์ 

091-8469921 ณัฐณิชาช์

EnglishChinese (Simplified)MalayThai