Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา”จาบังเกมส์ ” ครั้งที่18 ประจำปี 2565

อบจ.สตูล มุ่งพัฒนาคนให้มีสุขภาพกายและจิตใจ สู่เมืองแห่งความสุข วันที่18 มีนาคม 2565 นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล ได้เป็นประธานในพิธีเปิด ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬา”จาบังเกมส์ ” ครั้งที่18 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 18-28 มีนาคม 2565ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล ภายในโครงการมีการบูรณาการร่วมกัน ระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐ และเอกชน การแข่งขันกีฬา 3 ประเภท ได้แก่
1. ฟุตบอล
2. วอลเลย์บอล
3. ตะกร้อลีลา
Cr.กองการศึกษาฯ

Leave a Comment