Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

วันที่ 20 สิงหาคม 2564ส.อบจ.สตูล พร้อมแจกจ่าย ถุงยังชีพ (สู่ HQ)

20 สิงหาคม 2564 อบจ.สตูล เปิดโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาในการดำรงชีพจากการถูกจำกัดบริเวณหรือการกักตัวที่บ้าน (Home Quarantine) โดยมีนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล เป็นประธานในพิธี นายทวีศักดิ์ แก้วสลำ รองนายก อบจ.สตูล กล่าวรายงาน
…………………………………
กองสวัสดิการสังคม ได้จัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาในการดำรงชีพจากการถูกจำกัดบริเวณฯ (HQ)และสร้างขวัญกำลังในพื้นที่ ภายใต้การประสานงานและสะท้อนปัญหาดังกล่าว ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยผ่านมติคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือจังหวัดสตูล เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
…………………………………..
โดยการสำรวจความช่วยเหลือในครั้งนี้ พบว่ามีประสบปัญหาฯ ตามหลักเกณณ์ดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 376 ราย
…………………………..
cr”งานสวัสดิการสังคม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

Leave a Comment