เข้าสู่ระบบ

อบจ.สตูล ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมสานต่อ MOU เกลอ ระหว่าง NBT Songkhla กับ อบจ. 7 แห่งในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง และเทศบาลทั้ง 7 แห่งในพื้นที่จังหวัดสงขลา

NBT สงขลา สานต่อเกลอ #MOU #GLER ระหว่าง NBT Songkhla กับ อบจ. 7 แห่งในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง และเทศบาลทั้ง 7 แห่งในพื้นที่จังหวัดสงขลา
…………………………
วันที่ 1 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา อบจ.สตูล ได้ส่งเจ้าหน้าที่ในส่วนงานประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภาครัฐ (เกลอ) ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา
ให้นางสาววรัญญา สันมาแอ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ และนางชารีด๊ะ โสภีชำนาญการ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน
เข้าร่วมประชุม เพื่อต่อ ยอดความเป็นเกลอด้านการประชาสัมพันธ์ ถือเป็นความก้าวหน้าในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานทางภาครัฐ และหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ โดยภายหลังจากมีการลงนามความร่วมมือ (MOU) เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 แล้ว ภารกิจการทำหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ของทุกองค์กรยังคงเดินหน้าต่อไปตามเป้าหมาย
และเพื่อเป็นการนำไปสู่การขยายงานระหว่างกันมากขึ้น NBT Songkhla จึงได้จัดประชุมเพื่อแนะนำช่องทางการเชื่อมโยง เเลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอีกครั้ง เพื่อทำความเข้าใจและอัพเดทสถานการณ์การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์บ้านเมืองมากขึ้น
ทั้งนี้ เพื่อให้งานประชาสัมพันธ์มีผลสัมฤทธิ์ สามารถตอบโจทย์การทำงานด้านสื่อสารมวลชนอย่างเเท้จริงในทุกๆ พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
……………………….
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ติดตามหัวข้อนี้
แจ้งเตือนเมื่อ
guest
0 ความคิดเห็น
Inline Feedbacks
View all comments
EnglishChinese (Simplified)MalayThai
0
Would love your thoughts, please comment.x