Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

ประชุมการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุระดับอำเภอ ของอำเภอเมือง จังหวัดสตูล การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุระดับอำเภอ

วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม อบจ.สตูล ชั้น 4
นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล เป็นประธานการประชุมการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุระดับอำเภอ ของอำเภอเมือง จังหวัดสตูล การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุระดับอำเภอ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ชมรมผู้สูงอายุ อำเภอเมือง 1 ประกอบด้วย ต.พิมาน ต.ปูยู ต.บ้านควน ต.ตำมะลัง ต.ตันหยงโป และ ต.ควนขัน และชมรมผู้สูงอายุอำเภอเมือง 2 ประกอบไปด้วย ต.คลองขุด ต.ฉลุง ต.เกตรี ต.ควนโพธิ์ ต.เจ๊ะบิลัง และ ต.เกาะสาหร่าย

Leave a Comment