Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล รับการประเมินออนไลน์เชิงลึก รอบที่ 2 การประเมินรางวัลบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 ที่ห้องประชุม อบจ.สตูล ชั้น 4
## องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล รับการประเมินออนไลน์เชิงลึก รอบที่ 2 การประเมินรางวัลบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting และมีการกำหนดจุดนวัตกรรม ศิลปะชุมชนเปลี่ยนเมือง จำนวน 2 จุด คือ จุดสี่แยกมหาจันทร์ และ จุดซอย 6
นวัตกรรม ”ศิลปะชุมชนเปลี่ยนเมือง City Change By Community Art”

Leave a Comment