Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายตัดสินกีฬา เพื่อปรึกษาหารือ และเตรียมความพร้อมกิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายตัดสินกีฬา เพื่อปรึกษาหารือ และเตรียมความพร้อมกิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2565 ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดสตูล “ใส่ใจสูงวัยเกมส์” ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั้น 4

Leave a Comment