เข้าสู่ระบบ
  • ค้นหารายหมวดหมู่:

ภาพกิจกรรม อบจ.สตูล
satunpao

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการติดตามและ​ประเมินผล​แผน​พัฒนา​อบจ.สตูล ติดตามโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564

ภาพกิจกรรม อบจ.สตูล
satunpao

เข้า​ร่วมพิธีพระราชสักการะ​แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร​”พระ​บิดา​แห่ง​มาตรฐาน​การช่าง​ไทย” ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย

ภาพกิจกรรม อบจ.สตูล
satunpao

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่นักเรียนผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกักตัวแบบ School Isolation (SI) และ LQ และได้มอบประกาศแก่นักเรียนและครูที่ผ่านการกักตัว

EnglishChinese (Simplified)MalayThai