เข้าสู่ระบบ
  • ค้นหารายหมวดหมู่:

ประกาศ อบจ. สตูล เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างในระดับเดียวกัน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ภาพกิจกรรม อบจ.สตูล
satunpao

รับการตรวจประเมินเบื้องต้น (รอบแรก การตรวจเอกสารหลักฐาน) เพื่อรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

EnglishChinese (Simplified)MalayThai