เข้าสู่ระบบ
  • ค้นหารายหมวดหมู่:

ภาพกิจกรรมกองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม

โครงการจัดทำและวางซั้งเชือก เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล ณ โฮมสเตย์บ้านท่าข้ามควาย ต.นาทอน อ.ทุ้งหว้า จ.สตูล

ภาพกิจกรรมกองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม

ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมงานกระท้อนออนไลน์ สโตยสตูล ปี 2 ร่วมกับผู้แทนวิสาหกิจชุมชนชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวิถีเกษตรกลุ่มเขาโต๊ะกรัง

ภาพกิจกรรมกองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม

ลงพื้นที่ ณ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสตูล ต.อุไดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล เพื่อขอรับการสนับสนุนพันธ์กล้าไม้มีค่าเพื่อเศรษฐกิจ ภายใต้โครงการ ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

EnglishChinese (Simplified)MalayThai