เข้าสู่ระบบ
  • ค้นหารายหมวดหมู่:

จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวง สต.ถ.1-0031 สายบ้านเกาะใหญ่ – บ้านบูเก็ตยามู กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 – 1.00 เมตร ระยะทางรวม 1,750.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 14,000 ตารางเมตร อำเภอควนกาหลง, อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก

EnglishChinese (Simplified)MalayThai