เข้าสู่ระบบ
  • ค้นหารายหมวดหมู่:

ภาพกิจกรรม อบจ.สตูล
satunpao

รับการตรวจประเมินเบื้องต้น (รอบแรก การตรวจเอกสารหลักฐาน) เพื่อรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สาย สต.ถ. ๑-๐๐46 สายบ้านเกาะใหญ่ บ้านนาปริก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 18,000 ตารางเมตร อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล จำนวน 1 สาย โดยวิธีคัดเลือก

EnglishChinese (Simplified)MalayThai