เข้าสู่ระบบ
  • ค้นหารายหมวดหมู่:

ข่าวประชาสัมพันธ์กองคลัง
กองคลัง

ออกประชาสัมพันธ์ สำรวจ แนะนำ เร่งรัด และจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้พักในโรงแรม ในพื้นที่เกาะบูโหลน หมู่ที่ 3 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล