เข้าสู่ระบบ
  • ค้นหารายหมวดหมู่:

การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ของ อบจ.สตูล ปี 2564 (ด้านการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้บุคลากรมีความสุข มีความพึงพอใจและมีแรงจูงใจในการทำงาน)

EnglishChinese (Simplified)MalayThai