เข้าสู่ระบบ
  • ค้นหารายหมวดหมู่:

รวมมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการ การกำหนดตำแหน่ง การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง อัตราเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น ข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด