เข้าสู่ระบบ
  • ค้นหารายหมวดหมู่:

ภาพกิจกรรมกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

24-25 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการจัดทำและวางซั้งเชือกเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล

ภาพกิจกรรมกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

28 ตุลาคม 2565 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ลงพื้นที่ติดตามการปลูกต้นไม้ ตามโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564

ภาพกิจกรรมกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

26 ตุลาคม 2565 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

EnglishChinese (Simplified)MalayThai