• ค้นหารายหมวดหมู่:

ภาพกิจกรรม อบจ.สตูล
satunpao

26 ตุลาคม 2564 กองสาธารณสุข อบจ.สตูล จัดประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60​ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่อบจ.สตูล