เข้าสู่ระบบ
  • ค้นหารายหมวดหมู่:

ภาพกิจกรรม อบจ.สตูล
satunpao

ประธานพิธีปิดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หลักสูตรเทคนิคการสร้างเอกสารแบบมืออาชีพด้วย Microsoft Office (Word,Excel,PowerPoint)

ข่าวประชาสัมพันธ์กองคลัง
กองคลัง

ออกประชาสัมพันธ์ สำรวจ แนะนำ เร่งรัด และจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้พักในโรงแรม ในพื้นที่เกาะบูโหลน หมู่ที่ 3 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล