เข้าสู่ระบบ
  • ค้นหารายหมวดหมู่:

ภาพกิจกรรม อบจ.สตูล
กองสวัสดิการสังคม

จัดทำบันทึก ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการซั้งเชือกเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทะเลชายฝั่งระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สำนักงานประมงจังหวัดสตูล และเครือข่ายประมงพื้นบ้านที่ติดชายฝั่งทะเลของจังหวัดสตูล

ภาพกิจกรรม อบจ.สตูล
satunpao

ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก อบจ.ขอนแก่น เพื่อเข้ารับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลในการขับเคลื่อนงานอุทยานธรณีโลก พร้อมประเด็นความร่วมมือระหว่างองค์กรที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

EnglishChinese (Simplified)MalayThai