เข้าสู่ระบบ
  • ค้นหารายหมวดหมู่:

ภาพกิจกรรม อบจ.สตูล
satunpao

ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก อบจ.ขอนแก่น เพื่อเข้ารับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลในการขับเคลื่อนงานอุทยานธรณีโลก พร้อมประเด็นความร่วมมือระหว่างองค์กรที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

ภาพกิจกรรม อบจ.สตูล
satunpao

อบจ.สตูล เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มเนื่องใน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อราษฎร และแผ่นดินไทย”