เข้าสู่ระบบ
  • ค้นหารายหมวดหมู่:

ภาพกิจกรรม อบจ.สตูล
satunpao

วันพุธ ที่ 29 ก.ย. 64 โครงการเกษตรอัตลักษณ์วิถีสตูลสีเขียวฟื้นวิกฤตเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประกอบการสีเขียว

ภาพกิจกรรม อบจ.สตูล
satunpao

วันที่ 29 กันยายน 2564 มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ที่จำเป็น (ถุงยังชีพ) แก่ประชาชนที่ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง ต.กำแพง อ.ละงู

ภาพกิจกรรม อบจ.สตูล
satunpao

วันที่ 28 กันยายน 2564 มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ที่จำเป็น (ถุงยังชีพ) แก่ประชาชนที่ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ ณ อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬาเทศบาลตำบลฉลุง

ภาพกิจกรรม อบจ.สตูล
satunpao

วันที่ 27 กันยายน 2564 ประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาจุดวางซั้งเชือก โครงการจัดทำและวางซั้งเชือกเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.4 ต.สาคร อ.ท่าแพ

EnglishChinese (Simplified)MalayThai