• ค้นหารายหมวดหมู่:

ภาพกิจกรรม อบจ.สตูล
satunpao

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ประชุมเพื่อหารือกิจกรรมช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้โครงการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลประจำปีงบประมาณ 2565