เข้าสู่ระบบ
  • ค้นหารายหมวดหมู่:

ภาพกิจกรรม อบจ.สตูล
satunpao

วันที่ 29 กันยายน 2564 มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ที่จำเป็น (ถุงยังชีพ) แก่ประชาชนที่ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง ต.กำแพง อ.ละงู

ภาพกิจกรรม อบจ.สตูล
satunpao

วันที่ 28 กันยายน 2564 มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ที่จำเป็น (ถุงยังชีพ) แก่ประชาชนที่ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ ณ อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬาเทศบาลตำบลฉลุง

ภาพกิจกรรม อบจ.สตูล
satunpao

วันที่ 27 กันยายน 2564 ประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาจุดวางซั้งเชือก โครงการจัดทำและวางซั้งเชือกเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.4 ต.สาคร อ.ท่าแพ

ภาพกิจกรรม อบจ.สตูล
satunpao

วันที่ 27 กันยายน 2564 มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ที่จำเป็น (ถุงยังชีพ) แก่ประชาชนที่ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ ณ อาคาร​อเนกประสงค์​ หมู่​ 5​ บ้าน​สะพานวา ต.ป่าแก่​บ่อหิน​ อ.ทุ่งหว้า

ภาพกิจกรรม อบจ.สตูล
satunpao

วันที่ 27 กันยายน 2564 มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ที่จำเป็น (ถุงยังชีพ) แก่ประชาชนที่ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ ณ​ มัสยิดอูบูดียะห์ หมู่ที่ 4 บ้านควนโต๊ะเหลง ต.ควนโดน อ.ควนโดน