เข้าสู่ระบบ
  • ค้นหารายหมวดหมู่:

ภาพกิจกรรม อบจ.สตูล
satunpao

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประชุมกับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในวันสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เขตเลือกตั้ง ๑ อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ภาพกิจกรรม อบจ.สตูล
satunpao

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประชุมเพื่อหารือในการปฏิบัติงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอละงู จังหวัดสตูล