เข้าสู่ระบบ
  • ค้นหารายหมวดหมู่:

ภาพกิจกรรม อบจ.สตูล
satunpao

ประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกรุงเทพมหานครและพัทยา เพื่อชี้แจงข้อมูลรายละเอียดการขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566