เข้าสู่ระบบ
  • ค้นหารายหมวดหมู่:

ภาพกิจกรรม อบจ.สตูล
satunpao

ประชุมสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนมุมมองและความคาดหวังร่วมกันในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพพื้นที่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางโปรแกรม ZOOM Meeting

ภาพกิจกรรม อบจ.สตูล
satunpao

อบจ.สตูล ให้การต้อนรับผู้ประเมินจากยูเนสโกผู้ประสานงานการประเมินซ้ำอุทยานธรณีโลกสตูลและคณะ ซึ่งเดินทางมาประเมินซ้ำอุทยานธรณีโลกสตูล เพื่อขอรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก

EnglishChinese (Simplified)MalayThai