เข้าสู่ระบบ
  • ค้นหารายหมวดหมู่:

จ้างโครงการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล รายวิชาเพิ่มเติมตัดผมชาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล รายวิชาเพิ่มเติมอาหารไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวง สต.ถ.1-0099 สายบ้านทุ่งวิมาน – บ้านควนขัน กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 – 1.50 เมตร ระยะทางรวม 1,800.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 16,184 ตารางเมตร อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก