เข้าสู่ระบบ
  • ค้นหารายหมวดหมู่:

จ้างจัดหาและจัดทำอุปกรณ์เพื่อจัดโครงการส่งเสริมการ่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสตูล กิจกรรมจัดงานมาแลต๊ะ กระดิ่งนางฟ้าบานที่บ้านวังนาใน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ.1-0038 สายโรงเรียนบ้านปากละงู – บ้านท่าชะมวง กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3,110 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 18,660 ตารางเมตร อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก

จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สาย สต.ถ. ๑-๐๐46 สายบ้านเกาะใหญ่ บ้านนาปริก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 18,000 ตารางเมตร อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล จำนวน 1 สาย โดยวิธีคัดเลือก

EnglishChinese (Simplified)MalayThai