เข้าสู่ระบบ
  • ค้นหารายหมวดหมู่:

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. 1-0061 สายบ้านห้วยไทร – บ้านผัง 41 กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 2,025 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 16,200 ตารางเมตร อำเภอละงู จังหวัดสตูล

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ.1-0038 สายโรงเรียนบ้านปากละงู – บ้านท่าชะมวง กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3,110 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 18,660 ตารางเมตร อำเภอละงู จังหวัดสตูล

EnglishChinese (Simplified)MalayThai