เข้าสู่ระบบ
  • ค้นหารายหมวดหมู่:

จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบจัดการขยะมูลฝอยเกาะหลีเป๊ะแบบครบวงจร อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการจัดการขยะเกาะหลีเป๊ะอย่างยั่งยืน โดยวิธีคัดเลือก

EnglishChinese (Simplified)MalayThai