Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ
  • ค้นหารายหมวดหมู่:

จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง (๒ ชั้น ๔๕ ที่นั่ง) ตามโครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำเวที เต็นท์ครอบเวที และจัดสถานที่นั่งสำหรับประธานและแขกผู้มีเกียรติ โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ กิจกรรม มหกรรมของดีวิถีตันหยง ครั้งที่ ๑๒ และกิจกรรมวิ่งพิชิตตันหยงโป ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เช่าเต็นท์โดม เครื่องปั่นไฟ โต๊ะ และเก้าอี้ โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ กิจกรรม เทศกาลกินแตงแข่งม้าแหลมสน ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง