Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ
  • ค้นหารายหมวดหมู่:

เช่าเต็นท์โดม เครื่องปั่นไฟ โต๊ะ และเก้าอี้ โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ กิจกรรม เทศกาลกินแตงแข่งม้าแหลมสน ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจัดทำติดตั้งและรื้อถอนไฟประดับ ลานไฟเล่นลม ตามโครงการแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล ประจำปี ๒๕๖๗ (งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง