Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ
  • ค้นหารายหมวดหมู่:

จ้างจัดทำ ติดตั้ง และรื้อถอน ซุ้มประตูทางเข้างาน ไฟประดับ ไฟลานโชว์ว่าว ไฟลานจอดรถ เดินเมนสายไฟทั้งงาน ป้ายเทศการอาหาร ไฟประดับ พร้อมเครื่องปั่น ตามโครงการแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เช่าเครื่องเสียงประจำสนามแสดงว่าว/ประกวดแข่งขันว่าว/กองอำนวยการ/งานเลี้ยงรับรองแขกผู้มีเกียรติ ตามโครงการแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง