Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ
  • ค้นหารายหมวดหมู่:

จ้างจัดหาเรือบรรทุกเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์พร้อมอุปกรณ์ กิจกรรมฉีดวัคซีนและทำหมันสัตว์บนเกาะหลีเป๊ะ โครงการรักษ์เล ป่า เปิดฟ้าอันดามันสตูล ครั้งที่ ๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาเรือสำหรับบรรทุกผู้เข้าร่วมโครงการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในกิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายฝั่งในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ตามโครงการรักษ์เล ป่า เปิดฟ้าอันดามันสตูล ครั้งที่ ๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง