Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ
  • ค้นหารายหมวดหมู่:

จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. 1-0061 สายบ้านห้วยไทร – บ้านผัง 41 กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 2,025 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 16,200 ตารางเมตร อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก