Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ
  • ค้นหารายหมวดหมู่:

เช่าพร้อมติดตั้ง เวที พร้อมอุปกรณ์ เครื่องปั่นไฟ ระบบ แสง สี เสียง จัดตกแต่งสถานที่ และการแสดงในพิธีเปิด ตามโครงการส่งเสริมประเพณีชักพระ ครั้งที่ ๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง