เข้าสู่ระบบ

ภาพกิจกรรม อบจ.สตูล

ภาพกิจกรรมนายก อบจ.สตูล


ข่าวสารอบจ.สตูล

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
01 กันยายน 2022
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุในพื้นที่และเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุให้แก่ผู้สูงอายุ
11 สิงหาคม 2022
ข่าวสารงานบริหารงานบุคคล อบจ.สตูล
10 สิงหาคม 2022
ข่าวสารการพัฒนาบุคลากร อบจ.สตูล
10 สิงหาคม 2022
รายงานประจำปี 2564 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
03 สิงหาคม 2022
ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดสตูล
29 กรกฎาคม 2022
ขอเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์สร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
29 กรกฎาคม 2022
ยกเลิกการจัดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
19 กรกฎาคม 2022
ผลการแข่งขันกีฬาผูู้สูงอายุจังหวัดสตูล "ใส่ใจสูงวัยเกมส์" ครั้งที่ 1
04 กรกฎาคม 2022
รายงานการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี 2565
29 มิถุนายน 2022
จ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีคัดเลือก
28 กันยายน 2022
ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวง สต.ถ.1-0099 สายบ้านทุ่งวิมาน - บ้านควนขัน กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.50 เมตร ระยะทางรวม 1,800.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 16,184 ตารางเมตร อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
21 กันยายน 2022
ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวง สต.ถ.1-0010 สายบ้านป่าฝาง - บ้านทุ่งเสม็ด กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางรวม 2,500.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร อำเภอละงู จังหวัดสตูล
21 กันยายน 2022
ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวง สต.ถ.1-0031 สายบ้านเกาะใหญ่ - บ้านบูเก็ตยามู กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทางรวม 1,750.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 14,000 ตารางเมตร อำเภอควนกาหลง, อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
21 กันยายน 2022
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน สาย สต.ถ.1-0058 บ้านปลักสาวสูง - บ้านทุ่งพัก โดยวิธีคัดเลือก
20 กันยายน 2022
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน สาย สต.ถ.1-0076 บ้านผังตัวอย่าง - หมู่ที่ 8 ตำบลอุใดเจริญ โดยวิธีคัดเลือก
20 กันยายน 2022
ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนสาย สต.ถ. 1-0003 บ้านควนเก - บ้านอุใดเจริญ
20 กันยายน 2022
จ้างปรับปรุงห้องละหมาดหญิงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 กันยายน 2022
โครงการบำรุงและซ่อมแซมทรัพย์สิน
16 กันยายน 2022
จ้างขุดบ่อน้ำตื้นพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กันยายน 2022
ประกาศกำหนดโครงสร้างและแบ่งส่วนราชการฯ ปรับปรุงครั้งที่ 1
10 มีนาคม 2022


E-Servicesสื่อประชาสัมพันธ์

วารสาร อบจ.สตูล

The current query has no posts. Please make sure you have published items matching your query.

เที่ยวสตูล

ปฏิทินกิจกรรม อบจ.

มัลติมีเดีย


เว็บไซต์ภายนอก

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ อบจ.สตูล อย่างไร

View Results

Loading ... Loading ...
EnglishChinese (Simplified)MalayThai