เข้าสู่ระบบ

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุในพื้นที่และเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุให้แก่ผู้สูงอายุ

จังหวัดสตูล ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์****การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุในพื้นที่และเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุให้แก่ผู้สูงอายุที่รับ เงินสด โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือดังกล่าวได้ที่ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) ของกรมบัญชีกลาง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้าน

ติดตามหัวข้อนี้
แจ้งเตือนเมื่อ
guest
0 ความคิดเห็น
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x