เข้าสู่ระบบ

ฝากผู้บริหารพิจารณาด้วย

AvatarSurapan asked 3 เดือน ago

ในฐานะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดสตูลและใช้บริการท่าเทียบเรือปากบาราเพื่อจะเดินทางไปยังเกาะหลีเป๊ะ ขออนุญาตแนะนำในการเดินทาง ทางเจ้าหน้าที่ควรสอบถามนักท่องเที่ยวทุกคนที่ประสงค์จะเดินทางด้วยเรือโดยสารว่ามีความต้องการที่จะเข้าอุทยานแห่งชาติระหว่างการเดินทางหรือไม่ เพราะเรามองว่าการที่”บังคับ”ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชมอุทยานนั้นผมรู้สึกเหมือว่าต้องเข้าชมด้วยความสมัครใจ ไม่ใช่การบังคับ ฝากด้วยนะคับ เพราะเวลาของแต่ละคนมีความจำเป็นไม่เท่ากัน

1 Answers
satunpaosatunpao ทีมงาน answered 3 เดือน ago

ขออนุญาตตอบคุณ Surapan 
อบจ.สตูลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการจำหน่ายตั๋วเดินเรือเพื่อเดินทางไปยังเกาะหลีเป๊ะ หากท่านไม่ต้องการที่เข้าชมอุทยาน แนะนำว่าต้องสอบถามบริษัทที่จำหน่ายตั๋วเดินเรือนะครับ ว่ามีการจอดเรือเพื่อเข้าอุทยานหรือไม่ อบจ.สตูลมีหน้าทีในการดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวประจำท่าเทียบเรือปากบาราเท่านั้น ไม่สามารถกำหนดหลักเกณ์กับทางบริษัทเดินเรือได้ครับ หากกท่านมีข้อสงสัย แนะนำให้ท่านติดต่อไปยังสำนักงานท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดสตูล   เบอร์โทรศัพท์  074 711 225  E-mail satun@mots.go.th  เฟสบุ๊ค สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล

EnglishChinese (Simplified)MalayThai